Pony Branşları

Pony Branşları

EQUIFUN

Equifun, eğlenceli eğitsel yöntemlerle uygulanan, artarda gelen birbirinden farklı engellerin zamana karşı yarışılarak geçildiği ve binicinin manevra, yönlendirme, hız kontrolü gibi kabiliyetlerini geliştiren Pony disiplinidir. Equifun ayrı ayrı veya ekip halinde uygulanabilmektedir.

CAPRİLLİ

1960’larda ortaya çıkan Caprilli, adını engel atlamada modern ileri oturuş sitilini geliştiren İtalyan Binici Federico Caprilli’den almıştır. Caprilli temel dresaj hareketlerine süratli veya dörtnalda tek atlayışların eklendiği bir binicilik disiplinidir. Caprilli çalışma alanı iki engelin konulabilmesi için standart dresaj alanına göre biraz daha kare olarak belirlenir. Caprilli izleyicilere binici ile atın uyumunu, ata binmenin eğlenceli ve zarif yanını ve sabır ile çok çalışmanın sonucunu gösteren disiplinlerden bir tanesidir. 

VOLTİJ - ATLI JİMNASTİK

Voltij (atlı jimnastik), lonjda adeta, süratli veya dörtnala giden bir atın üzerinde gruplu yada bireysel olarak yapılan jimnastik hareketleridir. Bu jimnastik hareketleri belirli bir ritim içinde gerçekleşir. Binicilikte temel ilkelerden biri olan denge bu branş için birinci sıradadır. Dengenin hemen yanında ise esneklik ve uyum gelir.

CAROUSEL

Carousel müzik eşliğinde birden fazla pony ve binicinin senkronize bir şekilde belirlenen alanda gerçekleştirdikleri gösterilerdir. Pony Binicilik disiplinlerinden birisi olan Carousel’de seçilen kareografi ve müziğe uygun giyinen biniciler bir bütün halinde gösterilerini gerçekleştirirler. Carousel’de amaç binicilerin temel yeteneklerini geliştirmek, ponylerle iletişimlerini güçlendirmek ve izleyicilere eğlenceli bir gösteri sunmaktır.